O Autorze

Paweł Sokólski

Paweł

Absolwent wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (mgr inż.) oraz wydziału Mechaniki PG (inż.). Ukończył studia podyplomowe z Nowoczesnych Metod Wytwarzania Oprogramowania na wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Specjalista do spraw systemów SCADA i MES z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu, tworzeniu oraz serwisowaniu oprogramowania przemysłowego. Certyfikowany programista oprogramowania Wonderware. Kierownik i uczestnik wielu projektów informatyzacji zakładów przemysłowych w Polsce i na świecie. Prowadził zajęcia na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wykłady i laboratoria na Politechnice Gdańskiej w zakresie komputerowych systemów sterowania, oprogramowania przemysłowego i integracji systemów w przemyśle. Prowadzi badania w zakresie nowoczesnych algorytmów sterowania, czego wynikiem jest szereg publikacji. Przedsiębiorcą prowadzący działalność związaną z tworzeniem, wdrażaniem i serwisowaniem oprogramowania dla przemysłu.

Zainteresowania zawodowe:

 • Informatyzacja zakładów przemysłowych,
 • Nowoczesne technologie w przemyśle,
 • Zarządzanie i optymalizacja produkcji,
 • Gromadzenie, raportowanie i analiza danych produkcyjnych.

Współautor szeregu publikacji:

 • M. Czaplinski, K. Duzinkiewicz, R. Piotrowski, T.A. Rutkowski, P. Sokólski, Comparison of state feedback and  ID control of pressurizer water level in nuclear power plant, Archives of Control Sciences Volume 23(LIX), 2013 No. 4, 455–471
 • K. Duzinkiewicz, A. Kobylarz, K. Kulkowski, M. Grochowski, T.A. Rutkowski, P. Sokólski, Advanced control structures of turbo generator system of nuclear power plant, Aktualne problemy w elektroenergetyce Jastrzebia Góra, 17–19 czerwca 2015
 • K. Duzinkiewicz, A. Kobylarz, K. Kulkowski, M. Grochowski, T.A. Rutkowski, P. Sokólski, Wielobszarowy system sterowania turbozespołu elektrowni jadrowej, Zeszyty naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, vol. 42, Gdańsk 2015
 • K. Duzinkiewicz, T.A. Rutkowski, P. Sokólski, The excitation controller with gain scheduling mechanism for synchronous generator control, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 24-27 August, 2015, Miedzyzdroje
 • P. Sokólski, Implementacja krzepkich metod estymacji dla celów regulacji predykcyjnej typu MPC, Innowacyjne rozwiazania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, Oficyna wydawnicza PIAP, 2011
 • K. Duzinkiewicz, T.A. Rutkowski, P. Sokólski, Simplified, multiregional fuzzy model of a nuclear power plant steam turbine, 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2016
 • Sokólski P., Rutkowski T.A., Duzinkiewicz K., The QDMC Model Predictive Controller for the Nuclear Power Plant Steam Turbine Control, Krajowa Konferencja Automatyki 2017, 18-21 czerwca 2017, Kraków
 •  Sokólski P., Rutkowski T.A., Duzinkiewicz K. The Distributed Model Predictive Controller for the Nuclear Power Plant Turbine Generator, The 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 28-31 sierpnia 2017,
 • Sokólski P., Rutkowski T., Hybryda sieci neuronowych i ukrytych modeli Markowa jako nowoczesne podejście do rozpoznawania mowy, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2013, R. 17, nr 2, 449-455
 • Sokólski P., Idea of adaptive control implementation in anti-corrosion protection systems of underground steel structures, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2013, R. 17, nr 2, 443-448
 • Sokólski W., Sokólski P., Inteligentnie sterowany drenaż elektryczny,  Corrosion Measurements in electrochemical protection, 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland

 

Współautor patentu:

Układ drenażu elektrycznego konstrukcji podziemnych
Układ drenażu elektrycznego konstrukcji podziemnych, w którym konstrukcja podziemna połączona jest z szynami trakcyjnymi poprzez bocznik pomiarowy prądu i sterowany prostownik, wyposażony w elektrodę odniesienia.
PL 406777
Złożony 3 stycznia 2014