Oprogramowanie

Wyróżnić można szereg różnych kategorii oprogramowania stosowanego powszechnie w przemyśle:

Część z wymienionych typów oprogramowania została zaprojektowana specjalnie na potrzeby przemysłu (np. SCADA), a część stanowi adaptację rozwiązań znanych z innych branż (jak np. rozwiązania Bussiness Intelligence). Wspólną cechą wszystkich z wymienianych kategorii oprogramowania jest ich przeznaczenie do wykorzystanie w przemyśle, a co za tym idzie, duże wymagania co do niezawodności i pewności działania. Główną korzyścią ze stosowania wyżej wymienionych komputerowych systemów informatycznych jest zmniejszenie ruchu dokumentów papierowych, przyspieszanie wymiany informacji, zwiększenie wpływu obsługi na przebieg procesu produkcyjnego oraz zwiększenie możliwości szybkiego reagowania. To wszystko przekłada się na zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków zakładu produkcyjnego.

Wymierne finansowe korzyści stanowią główny powód wdrażania tego typu rozwiązań, choć nie należy pomijać też tego, w jaki sposób systemy te ułatwiają codzienną pracę.

W związku z tym, że Informatyka Przemysłowa zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i szkoleniami z zakresu oprogramowania przemysłowego i szeroko pojętym Przemysłowym IT na stronie poruszane będą tematy związane z oprogramowaniem różnych kategorii związane z zastosowaniem, wdrożeniem, ciekawymi aplikacjami czy też pomysłami na zupełnie nowe wykorzystanie informatyki w przemyśle.