IT w Przemyśle

Informatyka Przemysłowa

Szukając w Internecie informacji na temat tego czym jest Informatyka przemysłowa można natknąć się na zdawkową definicja podaną w Wikipedii:

Informatyka przemysłowa – dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą:

 • monitorowanie i sterowanie produkcją;
 • numeryczne modelowanie procesów technologicznych;
 • analiza statystyczna zgromadzonych danych;
 • eksploracja danych;
 • zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

Zgodnie z ta definicją jest to dziedzina wiedzy łącząca w sobie nauki informatyczne wraz z naukami o technologiach przemysłowych.

Na pierwszy rzut oka taką definicją można uznać za zbyt ogólnikową, a źródła jakim jest Wikipedia za mało wiarygodne. Jeżeli jednak przyjrzeć się temu bliżej i rozłożyć powyższą definicję na części okazuje się, że zawiera ona istotę omawianej dziedziny nauki.

 

Informatyka w przemyśle

Informatyka jako do nauka ścisła zajmuje się przetwarzaniem informacji i dzieli się na działy takie jak:

 • administracja sieciowa
 • administracją systemów
 • algorytmiki
 • architektura procesorów
 • bezpieczeństwo komputerowe
 • grafika komputerowa
 • Inżynieria oprogramowania
 • programowanie
 • sprzęt komputerowy
 • systemy informatyczne
 • teoria informacji
 • i inne

Jeżeli zagadnienia te odnieść do systemów przemysłowych i zagadnień związanych z procesami wytwarzania otrzymuje się szereg specyficznych zagadnień i problemów, które nie występują nigdzie indziej. Są to, jak wymieniono w definicji, problemy monitorowania i sterowania produkcją, modelowanie procesów, analizy danych czy zastosowanie nowoczesnych metod inteligencji obliczeniowej.

Nie wyczerpuje to jednak listy zagadnień, którymi zajmuje się informatyka przemysłowa. Odnosząc się do innych obszarów informatyki można wyszczególnić zagadnienia takie jak:

 • administracja sieciami przemysłowymi,
 • administracja systemami w przemyśle,
 • algorytmy sterowania procesami, produkcją, przedsiębiorstwem,
 • architektura procesorów, w tym procesorów urządzeń pomysłowych tj. sterowniki programowalne,
 • bezpieczeństwo przemysłowych systemów komputerowych (serwerów i innych urządzeń podłączonych do sieci),
 • wizualizacja procesów i produkcji,
 • interfejsy człowiek-maszyna,
 • inżynieria oprogramowania (metody wytwarzania oprogramowania przemysłowego i wdrażania go w środowisku przemysłowym),
 • programowanie sterowników, systemów sterowania nadrzędnego, paneli operatorskich, systemów sterowania produkcją itp.
 • przemysłowy sprzęt komputerowy,
 • i inne.

 

Przemysł

Łatwo można zauważyć, Że tym co w większości wyróżnia te zagadnienia jest „Przemysł”. To jego specyfika i szczególne wymagania decydują o tym, że Informatyka Przemysłowa będąca dziedziną na styku powszechnej informatyki i przemysłu jest tak nietypowa. Stosuje się inny sprzęt, łączy się go w inne sieci, programuje i wykorzystuje inne algorytmy wykorzystując inne języki programowania. Wdrożenia przebiegają inaczej, wymagania są inne i inne zasady bezpieczeństwa. Istnieją całe kategorie oprogramowania nie występujące nigdzie poza przemysłem.

Mając na uwadze powyższe można zrozumieć wyszczególnienie Informatyki Przemysłowej jako oddzielnej dziedziny rządzącej się swoimi prawami. Takie podejście potwierdzają również uczelnie wyższe, które otwierają oddzielne kierunki studiów dziennych i podyplomowych poświęconych tym zagadnieniom.

 

Przemysłowe Technologie Informacyjne

Istotnym zagadnieniem jest również rozróżnienie Informatyki przemysłowej od przemysłowego IT. Stosujcie uproszczone podejście można przyjąć, że informatyką jest dziedziną nauki dającą teoretyczne podstawy, a technologie informatyczne zajmują się realizacją założeń informatyki w konkretnych realizacjach. I tak przemysłowe IT realizuje założenia Informatyki Przemysłowej.

 

Niezależne dziedziny?

Istotnym pytaniem jest czy warto odróżniać omawiane zagadnieniu kiedy mają miejsce w przemyśle od tych, które występują gdziekolwiek indziej? Czy teoria przetwarzania informacji nie jest wszędzie taka sama? Czy to może technologie realizacji są identyczne niezależnie od miejsca, ale bazują na innym fragmencie wspólnej teorii?

Można odmawiać Informatyce przemysłowej i Przemysłowemu IT prawa bycia w pełni niezależnymi dziedzinami oderwanymi od „zwykłej informatyki”. Nie można jednak odmówić im ogromnego znaczenia jakie zyskają, ani specyfiki i złożoności zagadnień, którymi się zajmują.

Obecnie w erze digitalizacji, Przemysłu 4.0 i inteligentnych fabryk przyszłości wydaje się zasadne przyłożenie szczególnej wagi do Informatyki Przemysłowej i Przemysłowego IT.

W końcu to one stanowią podstawę kolejnego wielkiego skoku technologicznego w przemyśle.