ITmatyk, Inżynier 4.0, programista i psycholog

Inżynier 4.0 Ciekawym pojęciem promowanym przez firmę ASTOR jest pojęcie Inżyniera 4.0, tzn. takiego, który będzie wprowadzać i odnajdywać się w Przemyśle 4.0. Powstał nawet dokument opisujący to zagadnienie szerzej. Pojęcie Inżyniera 4.0 jest pewnym hasłem, może trochę reklamowym/promocyjnym, które jednak odzwierciedla potrzebę zmian w umiejętnościach i edukacji kadry inżynierskiej w przemyśle. Okazuje się, że […]