LIMS – Laboratoryjny System Informatyczny

LIMS

Systemy LIMS (ang. Laboratory Information Management System) są to system zarządzania informacją laboratoryjną. Pozwalają na zbieranie wyników pomiarów i porządkowanie dokumentacji, automatyzację pobierania danych, rejestrowanie czynności pracowników laboratorium itp. itd.

Wybrane funkcje systemów wspierających pracę laboratorium:

  • zbieranie wyników pomiarów,
  • prowadzenie dokumentacji,
  • zarządzie próbkami,
  • zarządzanie magazynem,
  • zarządzanie zgłoszeniami o problemach z jakością,
  • analizy danych dotyczących jakości,
  • zarządzanie sprzętem laboratoryjnym,
  • pomoc przy audytach i certyfikacji,
  • raportowanie.

Systemy laboratoryjne – jak i w systemy CMMS, o których pisałem wcześniej – pełnię swoich możliwości pokazują w momencie współpracy z pozostałym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie. Bez tego, systemy te stanowią pomoc dla pracowników laboratoriów i pomagają im w utrzymaniu porządku w sprzęcie laboratoryjnym, śledzeniu stanów magazynowych i utrzymaniu dokumentacji, ale jako takie wydają się oderwane od cyklu produkcyjnego.

Okazuje się jednak, że ścisła integracja systemów laboratoryjnych z systemami produkcyjnymi może przynieść znaczące korzyści. Dzięki komunikacji pomiędzy systemami SCADA i LIMS możliwe jest informowanie pracowników laboratoryjnych o przebiegu produkcji i konieczności wykonania pomiarów, co pozwala na wcześniejsze ich wykonie(laboratorium jest wcześniej przygotowane do pomiaru), a zarazem na lepszą analizę procesu produkcji przez laborantów.

Przepływ informacji w drugą stronę może pozwolić lepiej kontrolować proces przez operatorów. Informacja o spadku jakości będąca wynikiem badań laboratorium dostępna on-line z poziomu interfejsu operatora maszyny może pozwolić na szybką reakcję i korektę parametrów. Informacja o spadku jakości surowców może też skutkować zatrzymaniem produkcji w odpowiednim momencie. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy informacja z laboratorium jest dostępna wystarczająco szybko.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku systemów MES, które śledzą jakość produktu i obliczają kluczowe dla produkcji wskaźniki. Uzupełnienie informacji zbieranych przez systemy MES o dane z laboratorium na bieżąco może urzeczywistnić analizy. Wartości kluczowych wskaźników efektywności mogą być znacząco zakłamane jeżeli nie uwzględniają wyników badań w laboratorium, lub te dane są dostępne zbyt późno.

Zastosowanie systemów Workflow może też przyśpieszyć pracę i ułatwić pracę z dokumentacją. System zleceń pobrania próbek i przeprowadzenia badań oraz zgody na wydanie przebadanego produktu z magazynu do klienta można w pełni zinformatyzować. Wszelkie zlecenia, potwierdzenia i zgody mogą być przesyłane przez system informatyczny drogą elektroniczną.

Zagadnienie integracji różnych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie jest zagadnieniem złożonym i wymaga szerszego omówienia. W jednym z nadchodzących wpisów postaram się omówić złożone zagadnienie jakim jest integracja systemów i korzyści z niej płynące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *