CMMS – Wsparcie Utrzymania Ruchu

CMMS

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu w zakładzie przemysłowym wspiera oprogramowanie CMMS (ang. Computerised Maitenance Management System – Skomputeryzowany System Utrzymania Ruchu). Systemy informatyczne tego typu służą one do harmonogramowania i prowadzenia przeglądów i konserwacji maszyn, zarządzania stanami magazynu części zamiennych, rejestracją wypadków oraz raportowaniem.

Wybrane funkcje systemów wspierających utrzymanie ruchu:

 • harmonogramowanie napraw, przeglądów i konserwacji maszyn,
 • zarządzania stanami magazynu części zamiennych,
 • rejestracja awarii,
 • analiza czasu pracy maszyn w celu określenia ich zużycia,
 • zarządzanie zespołem pracowników i przydzielanie im zadań,
 • śledzenie statusu zgłoszonych awarii,
 • pomoc w audytach i certyfikacji,
 • zbieranie informacji o przyczynach awarii, wykonanych pracach i pomysłach na przyszłość,
 • zbieranie informacji o czasach napraw,
 • zbieranie historii poszczególnych części instalacji (informacje o naprawach, wymianach i przeglądach),
 • generowanie raportów o stanie instalacji, planowanych przeglądach, przyczynach i czasach awarii itp.

W ogólności systemy CMMS ułatwiają prowadzenie codziennych czynności związanych z konserwacją i naprawą maszyn oraz pozwalają zbierać szczegółowe dane dotyczące pracy działu utrzymania ruchu, co pozwala przewidywać możliwe awarie i ich przyczyny. Możliwe jest budowanie wiedzy o serwisowanej instalacji na potrzeby szkolenia operatorów czy też w celu planowania modernizacji i rozbudowy parku maszynowego. CMMS mogą być zintegrowane z systemami SCADA (operatorzy mogą na bieżąco zgłaszać uwagi i awarie) i połączone z systemami MES (zbieranie danych o przestojach).

Dodatkowo integracja z innym oprogramowaniem w zakładzie i zastosowanie oprogramowania typu WorkFlow, służącego do automatyzacji przepływu dokumentów (oprogramowanie WorkFlow management systems/Enterprise Content Management zostanie szerzej omówione w osobnym artykule), pozwala skrócić czas od wystąpienia awarii do reakcji oraz czas potrzebny do przygotowania wymaganej dokumentacji i akceptacji działań naprawczych. System SCADA/MES może automatycznie przesłać zgłoszenie awarii do kierownika utrzymania ruchu, który może przypisać zlecenie naprawy do odpowiedniego pracownika ze swojego komputera biurowego. Ten z kolei może otrzymać informację o konieczności wykonania naprawy bezpośrednio na swój telefon. W trakcie wykonywania naprawy system może automatycznie wygenerować zapytanie o akceptację wymagających tego działań do przełożonego, a po zakończonej pracy wysłać raport z przeprowadzonych działań do wszystkich zainteresowanych osób. To tylko kilka przykładów na to, jak rozbudowane funkcje może posiadać złożony komputerowy system wsparcia utrzymania ruchu.

Jak widać systemy CMMS nie muszą ograniczać się jedynie do prostych programów pozwalających utrzymywać porządek w częściach zamiennych i terminarzu napraw. W połączeniu z innymi grupami oprogramowania przemysłowego mogą umożliwić znacząco skrócić czas przestojów i usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa. W obliczu zmian zachodzących w przemyśle, wciąż postępującej informatyzacji i w okresie rosnącego nacisku na wydajność i rentowność produkcji ważne jest, aby osoby, które zajmują się dbaniem o sprawność maszyn produkcyjnych, miały odpowiedni zestaw narzędzi do pracy.

1 thought on “CMMS – Wsparcie Utrzymania Ruchu”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *